rozpoczęcie zajęćROZPOCZĘCIE  ZAJĘĆ DLA POLICEALNEJ SZKOŁY I TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO OBDĘDZIE SIĘ 13 WRZEŚNIA 2014 GODZ. 8.00

Nasi partnerzy

 

Początek strony