Od 22 maja 2021 r. w szkołach SPWODZ:

Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i Policealnej Szkole zajęcia odbywają się według ustalonego planu lekcji.

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA DO SZKOŁY !

Nasi partnerzy

 

Początek strony