- Fryzjer - Kwalifikacja FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich, czas trwania: 10 m-cy

- Technik usług fryzjerskich - Kwalifikacja FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur, czas trwania: 4 m-ce

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

  • zdobycie nowego zawodu,
  • kontynuację nauki dla osób, które przerwały naukę zawodu,
  • nabycie wiedzy i umiejętności dla osób, które pracują od wielu lat w danym zawodzie, ale nie posiadają potwierdzonej kwalifikacji,
  • uzupełnienie swojego wykształcenia,
  • udoskonalenie swoich umiejętności,
  • wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej.

W kursach może uczestniczyć każda zainteresowana osoba, która...

Zawód: Technik usług kosmetycznych (514207) 

Okres nauczania: 1 rok (2 semestry)

System nauczania: zaoczny

Technik usług kosmetycznych jest to zawód , którego specyfiką jest kosmetyka pielęgnacyjna, lecznicza i upiększająca, pomoc w tworzeniu ładnego zdrowego wyglądu
i dobrego samopoczucia człowieka. Słuchacze uczą się zastosowania preparatów, materiałów
i urządzeń niezbędnych w kosmetyce. W czasie ­­­­nauki zapoznają się z wiadomościami z wielu dziedzin medycznych, a szczególnie z zakresu kosmetyki oraz opanowują praktyczne umiejętności wykonywania zabiegów kosmetycznych. 

Kursy skierowane są do osób zainteresowanych uzyskiwaniem nowego zawodu lub uzupełnianiem wiedzy zawodowej. Gwarantujemy wysoką jakość kształcenia.

Słuchacz, który ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy otrzymuje zaświadczenie ukończenia tego kursu. Umożliwia mu to przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w tym zawodzie. 

1. WYKONYWANIE ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH TWARZY

2. WYKONYWANIE ZABIEGÓW UPĘKSZAJĄCYCH TWARZY

Nasi partnerzy

 

Początek strony