REKRUTACJA

Policealna Szkoła SPWODZ

w Zielonej Górze

Technik usług kosmetycznych 514207

Wymagane dokumenty

 • Szkoła dla absolwentów szkoły ponadpodstawowej i ponadgimnazjalnej (liceum, technikum)
 • Forma kształcenia – system zaoczny co 2 tygodnie (sobota i niedziela)
 • Nauka trwa 2 lata
 • Nauczanie według nowej podstawy programowej
 • Pod koniec czwartego semestru  egzamin państwowy przeprowadzany przez OKE.
 • Na drugim semestrze praktyka zawodowa (4 tygodnie – 160 godzin)
 • Na czwartym semestrze praktyka zawodowa (2 tygodnie – 80 godzin)
 • Nauka jest bezpłatna

Wymagane dokumenty

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Oryginał świadectwa ukończenia liceum lub technikum
 • 2 zdjęcia
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie technik usług kosmetycznych
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • druk podania - Technik usług kosmetycznych

Zapraszamy

Nasi partnerzy

 

Początek strony