Dla absolwentów szkół podstawowych i dla dorosłych

Zawód: Technik usług fryzjerskich

 

 

 • Projektowanie i wykonywanie fryzur,
 • Stylizacja paznokci,
 • Wizaż i stylizacja,
 • Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca.

Technikum Stowarzyszeniatest Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze to pierwsze w Polsce  technikum w zawodzie technik usług fryzjerskich, które przygotowuje bardzo rzetelnie do wykonywania zawodu fryzjera, a także do pracy w charakterze menadżera  salonu fryzjerskiego lub kosmetycznego. Uczeń, uczy się wykonywać usługi fryzjerskie lub kosmetyczne w salonie czyli zakładzie obsługującym klientów. W trzecim roku nauki zdaje egzamin potwierdzający  kwalifikacje w zakresie umiejętności wykonywania fryzur damskich i męskich.
W czwartym roku nauki zdaje egzamin z umiejętności projektowania fryzur i peruk. W  ciągu  pięciu lat  ma prawo do odbycia dwumiesięcznej praktyki w wybranym przez siebie zakładzie fryzjerskim lub w tym, którym realizuje zajęcia praktyczne. Równolegle z pracą w salonie fryzjerskim realizuje program w zakresie teorii ogólnokształcącej, niezbędnej w celu zdania  matury. W trakcie trwania nauki uczeń  nabywa umiejętności w zakresie: wizażu i stylizacji, kompozycji plastycznej, autoprezentacji, komunikacji interpersonalnej, dietetyki.  Natomiast umiejętność walki ze stresem i sztuka chodzenia realizowane są pod nadzorem specjalistów.

W ramach specjalizacji z zakresu modelingu zajęcia z:

  • Autoprezentacji

  • Estetyki ruchu

  • Pracy nad sylwetką

  • Technik prezentacji odzieży

  • Zasad elegancji

  • Tuszowania defektów, uwypuklania zalet twarzy i sylwetki

  • Wizażu i stylizacji

  • Sesji zdjęciowej

Oprócz zajęć z zakresu fryzjerstwa i kosmetyki nasi profesjonaliści przygotują  do pracy na wybiegach i sesjach zdjęciowych. Zmotywują do pracy nad autoprezentacją, która pozwoli pokazać Twoje atuty w sposób zmysłowy, a jednocześnie elegancki. Praca w studio fotograficznym nauczy Cię profesjonalizmu w pracy z obiektywem i wzmocni pewność siebie!

Zapewniamy uczestnictwo w pokazach mody i sesjach zdjęciowych.

SZKOŁA BEZPŁATNA!!!

Dopasowanie Młodzieżowego Technikum Fryzjerskiego prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze do wymogów rynku pracy.

Czy rynek pracy branży fryzjerskiej jest zadowolony z absolwentów Technikum Fryzjerskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich?

Kogo oczekują firmy fryzjerskie? Z wypowiedzi dowiadujemy się, że idealny kandydat do pracy:

 

    posiada doświadczenie zawodowe,

    posiada formalne kwalifikacje,

    potrafi komunikować się w obcym języku,

    jest zaangażowany, samodzielny i potrafi pracować w zespole.

 

Kogo daje Technikum Fryzjerskie - Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 38A na rynek pracy?

 • technika usług fryzjerskich z doświadczeniem , ponieważ przez cztery lata wykonuje usługi w salonie fryzjerskim. Główki treningowe stosuje tylko w celu samokształcenia pod okiem wybitnych specjalistów fryzjerów-stylistów,
 • z formalnymi kwalifikacjami, czyli świadectwem ukończenia technikum i dyplomem z tytułem zawodowym: Technik usług fryzjerskich oraz suplementem w języku angielskim stwierdzającym wiedzę i umiejętności technika usług fryzjerskich z kwalifikacjami: FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich; FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur.

Uczeń ma prawo zdobyć także kwalifikacje:

 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy,
 • Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała , dłoni i stóp,

Technik usług fryzjerskich potrafi komunikować się w języku angielskim i niemieckim.

Dzięki kameralnej atmosferze panującej w szkole i salonie fryzjerskim prowadzonym przez Technikum Fryzjerskie uczeń angażuje się we wszelkie działania dodatkowe na rzecz szkoły i środowiska. Rozumie potrzeby społeczności Zielonej Góry i województwa lubuskiego,

Indywidualizacja nauczania zmusza do samodzielności ucznia. Zdobyte umiejętności uskrzydlają jego działania i mobilizują do dalszego kształcenia.

Potrafi pracować w zespole, ponieważ w ramach współpracy z różnymi firmami wykonuje usługi promujące Technikum Fryzjerskie . Akcje tego typu są organizowane w grupach branżowych konsolidujących działania w zakresie : modelingu, wizażu, kosmetyki . Charakter tych spotkań zmusza do koncentracji, estetyki, bezpieczeństwa i efektywności, a w tym zrozumienie współpracującego partnera.

Czy Technikum Fryzjerskie dobrze przygotowuje do dalszej nauki?

Tak!

Technikum Fryzjerskie Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze świetnie przygotowuje do matury i do egzaminu zawodowego w zawodzie technik usług fryzjerskich. Zajęcia prowadzone są w małych grupach do 15 osób. Pozwała to na uzyskanie wysokiej jakości kształcenia i zwiększa zdawalność egzaminów.

W Technikum Fryzjerskim zajęcia praktyczne pozwalają na uzyskanie większej efektywności kształcenia i wyrobienie dobrych nawyków do pracy. Uczeń nie ma żadnego problemu ze zdaniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik usług fryzjerskich. Dlaczego Technikum Fryzjerskie Stowarzyszenia Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Gen. Józefa Sowińskiego 38A ma efekty swoich działań dydaktycznych?

 • ponieważ pomaga pierwszoklasistom w zaadoptowaniu się do nowych warunków szkolnych.
 • współpracuje z zakładami branży fryzjerskiej i kosmetycznej w zakresie promocji i organizacji dydaktyki zawodowej oraz praktycznej nauki zawodu
 • wychodzi naprzeciw zainteresowaniom uczniów i organizuje dodatkowe zajęcia z kosmetyki, wizażu, modelingu i innych,
 • świetnie przygotowuje do pracy i dalszego kształcenia kierowanego lub samokształcenia,
 • świetnie przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik usług fryzjerskich organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
 • nauczyciele w Technikum Fryzjerskim są wybitnymi pedagogami posiadającymi wysokie kompetencje oraz wysoki autorytet wśród młodzieży,
 • nauczyciele chętnie uczestniczą w różnego rodzaju szkoleniach specjalistycznych oraz sami szkolą osoby dorosłe. Biorą czyny udział w modernizowaniu szkolnictwa zawodowego branży fryzjerskiej i kosmetycznej,
 • nauczyciele prowadzą zajęcia metodami aktywnymi mobilizującymi do efektywności i samodzielności w myśleniu twórczym.

Nasi partnerzy

 

Początek strony