Od 2004 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego prowadzi niepubliczne szkoły:

Od 2004 roku Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania Zawodowego prowadzi  niepubliczne szkoły:

  • Technikum Fryzjerskie - czteroletnie, na podbudowie gimnazjum, kształcące w zawodzie technik usług fryzjerskich ze specjalizacją kosmetyczną.
  • Technikum Fryzjerskie - pięcioletnie, na podbudowie szkoły podstawowej kształcące
    w zawodzie technik usług fryzjerskich ze specjalizacją kosmetyczną.
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe ( KKZ ), na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej w zawodach: technik usług fryzjerskich ; fryzjer ,
  • Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ), na podbudowie gimnazjum lub szkoły podstawowej
    w zawodzie: technik usług kosmetycznych
  • Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, dwa lata na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, trzy lata na podbudowie gimnazjum lub cztery lata na podbudowie szkoły podstawowej,
  • Policealna Szkoła Kosmetyczna na podbudowie średniej szkoły ponadpodstawowej kształcąca w zawodzie technik usług kosmetycznych.

Wybierz interesujący Cię typ szkoły:

Nasi partnerzy

 

Początek strony